دعوت به حضور حداکثری توسط «ائتلاف فراگیر همراهان استان تهران»
دعوت به حضور حداکثری توسط «ائتلاف فراگیر همراهان استان تهران»
ائتلاف فراگیر همراهان استان تهران متشکل از ۷ کاندیدای انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران دعوت به مشارکت حداکثری واجدین شرایط برای حضور در پای صندوق های رای در روز جمعه دوم تیرماه داد.

ائتلاف فراگیر همراهان استان تهران متشکل از ۷ کاندیدای انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران دعوت به مشارکت حداکثری واجدین شرایط برای حضور در پای صندوق های رای در روز جمعه دوم تیرماه داد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی ایران (اگنا)؛ جمعه دوم تیرماه سالجاری ششمین دوره از انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران برگزار خواهدشد.

 

عطا الله اشرفی اصفهانی،اسماعیل عباسپور، کیانوش کلهری، احمد قلیان، مرتضی کوچک زاده، ها هاله یحیی زاده، و مریم اسماعیل زاده پیراهی با تشکیل «ائتلاف فراگیر همراهان استان تهران» از تمامی واجدین شرایط برای حضور حداکثری در ششمین دوره از انتخابات نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران در پای صندوق دعوت نمودند.

  • نویسنده : محمد مسعودی