جلسه هم اندیشی برنامه ریزی نقشه راه توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در محل وزارت کشاورزی برگزار گردید
جلسه هم اندیشی برنامه ریزی نقشه راه توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در محل وزارت کشاورزی برگزار گردید

جلسه هم اندیشی برنامه ریزی نقشه راه توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی به ریاست دکتر زینلی مشاور وزیر جهاد کشاورزی و با حضور دکتر عباسی مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور، کیارسی مشاور وزیر کشور، دکتر محمد علی رضایی ریاست کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، ترحم بهزاد مدیر کل اداره مرتع و چرای دام سازمان جنگلها و مراتع و همچنین نماینده سایر نهادهای دولتی و خصوصی در محل وزارت کشاورزی برگزار گردید. 

جلسه هم اندیشی برنامه ریزی نقشه راه توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی در محل وزارت کشاورزی برگزار گردید

جلسه هم اندیشی برنامه ریزی نقشه راه توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی به ریاست دکتر زینلی مشاور وزیر جهاد کشاورزی و با حضور دکتر عباسی مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال وزارت کشور، کیارسی مشاور وزیر کشور، دکتر محمد علی رضایی ریاست کمیسیون کشاورزی اتاق ایران، ترحم بهزاد مدیر کل اداره مرتع و چرای دام سازمان جنگلها و مراتع و همچنین نماینده سایر نهادهای دولتی و خصوصی در محل وزارت کشاورزی برگزار گردید

در این جلسه مقرر شد تفاهم نامه ای فی مابین وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور و اتاق بازرگانی ایران ایجاد شود تا زنجیره ارزش برای محصولات کشاورزی ترسیم شود. در مدل پیشنهادی که مورد قبول حاضرین قرار گرفت. قرار است بر خلاف روال گذشته، نگاه از کف هرم یعنی بخش خصوصی به راس هرم که ساختار حاکمیت قرار دارد صورت پذیرد. بدین ترتیب ترسیم زنجیره های تامین در بخش حاکمیت بدون نظر و مشورت بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود.

در این جلسه همچنین مقرر گردید تا در تدوین تفاهم‌نامه اعضای کمیسیون کشاورزی همفکری لازم را انجام دهند. همچنین، مقرر گردید که وزارت کشور به عنوان یک وزارت خانه واسط میان سایر وزارت خانه ها و سازمان ها و همچنین تشکل های بخش خصوصی تمام تلاش خود را در جهت همگرایی بین سازمان ها و وزارت خانه ها بکار بندد. در عین حال مطرح شد که واحدی در وزارت کشور ایجاد شود تا مرجع رسیدگی به اختلافات بین سازمانی در جهت حفظ منافع بخش خصوصی باشد.