آمار صحیح و واقعی مبنای مدیریت هوشمند بازار محصولات کشاورزی است
آمار صحیح و واقعی مبنای مدیریت هوشمند بازار محصولات کشاورزی است
وزیر جهادکشاورزی، کشف متغیرهای واحد در داده‌ها و برآورد آمار صحیح و واقعی را مبنای مدیریت هوشمند بازار محصولات کشاورزی عنوان کرد.

وزیر جهادکشاورزی:

آمار صحیح و واقعی مبنای مدیریت هوشمند بازار محصولات کشاورزی است

وزیر جهادکشاورزی، کشف متغیرهای واحد در داده‌ها و برآورد آمار صحیح و واقعی را مبنای مدیریت هوشمند بازار محصولات کشاورزی عنوان کرد.

 

به گزارش به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، محمدعلی نیکبخت صبح روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه در اولین گردهمایی آمار و فناوری در دولت سیزدهم، ضمن تاکید بر اهمیت محاسبه آمار و تحلیل داده‌ها در حوزه کشاورزی گفت: پیش‌بینی پذیر شدن بازار عرضه و تقاضا، ارتباط مستقیم با آمار و داده‌های هر محصول در زمان و مکان معین دارد.

 

وی تفاوت موجود در آمارهای ارایه شده از سوی مراکز متولی را محصول محاسبه داده‌های متفاوت در یک مورد واحد دانست و گفت: البته برای رسیدن به یک چشم‌انداز واقعی و مدیریت واحد، نیازمند به کارگیری روش واحد با ضریب خطای کم هستیم؛ این‌گونه خواهیم توانست در میدان عمل از ابزار مطمئن برای مدیریت شرایط موجود بهره گیریم.

 

وزیر جهادکشاورزی ، آمار غلط را موجب سو‌ء گیری نادرست مدیریتی دانست و افزود: اطلاعات و آمار صحیح در حوزه کشاورزی، کنترل بازار تقاضای داخل و برنامه‌ریزی برای حضور در بازارهای صادراتی را به دنبال خواهد داشت.

 

وزیر جهادکشاورزی، با تاکید بر لزوم بازنگری اساسی در خصوص داده‌ها و اطلاعات آماری در وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: باید به سمتی حرکت کنیم تا مرکز آمار وزارت جهاد کشاورزی مسئول اصلی جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده‌ها در حوزه کشاورزی باشد.