مهر سازمان دامپزشكي در 180 كشور دنيا اعتبار دارد
مهر سازمان دامپزشكي در 180 كشور دنيا اعتبار دارد

رئيس سازمان دامپزشكي كشور تنها شرط صادرات فرآورده هاي دام، طيور و آبزيان را تأييديه سازمان دامپزشكي دانست . به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از روابط عمومي اداره كل دامپزشكي استان قزوين، مهدي خلج رييس سازمان دامپزشكي كشور در ديدار با استاندار قزوين بيان داشت: سازمان دامپزشكي در موضوع سلامت غذايي […]

رئيس سازمان دامپزشكي كشور تنها شرط صادرات فرآورده هاي دام، طيور و آبزيان را تأييديه سازمان دامپزشكي دانست .

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كشاورزي ايران(اگنا) به نقل از روابط عمومي اداره كل دامپزشكي استان قزوين، مهدي خلج رييس سازمان دامپزشكي كشور در ديدار با استاندار قزوين بيان داشت: سازمان دامپزشكي در موضوع سلامت غذايي نقش بسيار مهم و اساسي دارد.

وي ادامه داد: ما در كشور مسئوليت هاي متعددي داريم به طوري كه در صادرات محصولات فرآورده هاي مستقيم و غيرمستقيم صنعت دام، طيور و آبزيان تنها شرط براي صادرات تأييديه سازمان دامپزشكي است.

رئيس سازمان دامپزشكي كشور اضافه كرد: براي اين منظور سازمان دامپزشكي از نقطه آغازين توليد تا  زمان صادرات ،فعاليت خود را منطبق با ضوابط بين المللي انجام مي دهد در نتيجه تعهدات بين المللي را تضمين كرده است .

وي افزود: در سال 93 تعداد 31 هزار و 120 مجوز براي صادرات داشتيم در نتيجه سال گذشته 800 ميليون دلار ارز آوري براي كشور تحصيل شده است.

رئيس سازمان دامپزشكي كشور يادآورشد: ما در تلاش هستيم تا حمايت از دامداران و فعالان عرصه طيور را داشته باشيم كه با توجه به شرايط دولت و محدوديت هاي مالي به نظر مي رسد بايد روند فعلي توجه به صادرات را بيش از پيش شكل دهيم و صنعت و دام و طيور را ياري دهيم.

 

دهكده حيات طبيعت قزوين الگويي براي ساير استان هاست
رئيس سازمان دامپزشكي كشور نگهداري حيوانات مختلف در دهكده حيات طبيعت قزوين ،نوع توجه و نگهداري از اين مركز را الگويي براي فعاليت هاي از اين دست دانست.

مهدي خلج در بازديد از دهكده حيات طبيعت گفت: ما آمادگي داريم در زمينه ارائه آموزش هاي لازم به فعالان عرصه نگهداري حيوانات حمايت هايي داشته باشيم به عنوان نمونه به دنبال پرورش علمي شتر هستيم.

وي يادآورشد: در مجموع بايد مجموعه هايي اين چنين نيز بايد به فعاليت خود ادامه دهند و البته در اين ميان دامپزشكي در اين مراكز نيز نظارت خود را دارد تا سلامت مردم به درستي صيانت شود.

رئيس سازمان دامپزشكي كشور عرصه فعاليت دامپزشكي را عرصه خدمت دقيق و علمي دانست و گفت: از حضور و فعاليت بخش خصوصي مسئوليت پذير حمايت مي كنيم.

مهدي خلج در بازديد از بيمارستان دامپزشكي آريان كه با اتمام مراحل ساختماني تجهيز آن در دست اقدام مي باشد مي باشد گفت: در ارائه خدمات بايد به رفتار موثر و كارآمد پاي بند باشيم گويا اين خدمات را براي خودمان ارائه مي كنيم.

وي ادامه داد: ظرفيت كاري در دامپزشكي گسترده است و براي ارائه خدمات نيازمند حضور بخش غير دولتي هستيم ولي اين حضور بايد توأم با دقت و كيفيت باشد يعني ضوابط علمي و فني رعايت شود.

خلج تصريح كرد: عرصه كار در دامپزشكي گسترده و توأم با دقت نظر است و ما از حضور بخش خصوصي در اين بخش استقبال مي كنيم وليكن بايد اين حضور توأم با مسئوليت پذيري باشد.

اظهارداشت: هر كلينيك بايد به دانشگاهي تبديل شود كه از آن تحليل هاي علمي بيرون مي آيد.