انتصاب نیکبخت به عنوان وزیر جهاد کشاورزی نویدبخش ایجاد تحول در وزارت جهاد کشاورزی
انتصاب نیکبخت به عنوان وزیر جهاد کشاورزی نویدبخش ایجاد تحول در وزارت جهاد کشاورزی

ارسلان قاسمی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران ضمن تبریک به رییس جمهور به مناسبت انتصاب محمدعلی نیکبخت به عنوان وزیر جهادکشاورزی گفت:محمدعلی نیکبخت در رده های مختلف وزارتخانه مسئولیت داشته و این شناخت می تواند در سامان دهی و پیشبرد اهداف وزارت جهاد کشاورزی بسیار راهگشا باشد.

ارسلان قاسمی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران ضمن تبریک به رییس جمهور به مناسبت انتصاب محمدعلی نیکبخت به عنوان وزیر جهادکشاورزی گفت:محمدعلی نیکبخت در رده های مختلف وزارتخانه مسئولیت داشته و این شناخت می تواند در سامان دهی و پیشبرد اهداف وزارت جهاد کشاورزی بسیار راهگشا باشد.

وی ضمن اشاره به این نکته که این انتصاب ،نویدبخش ایجاد تحول در وزارتخانه می باشد گفت: اتاق تعاون ایران علی الخصوص کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی آمادگی خود را جهت همکاری با وزیر جهاد کشاورزی در جهت ایجاد امنیت غذایی کشور و برون رفت از مشکلات موجود، اعلام دارد.