صادرات سویا و ذرت برزیل رکورد زد
صادرات سویا و ذرت برزیل رکورد زد
رکورد حجم صادرات ١٨ میلیون تنی دانه سویا و ذرت از برزيل در ماه آگوست ثبت شد. اين ميزان ٤.٦ میلیون تن بیش از یک سال قبل و نسبت به بالاترین رقم ماهانه قبلی با ١٦.٢ میلیون تن در آوریل ٢٠٢١ افزایش  یافته است.

اخبار بین المللی؛

صادرات سویا و ذرت برزیل رکورد زد

رکورد حجم صادرات ١٨ میلیون تنی دانه سویا و ذرت از برزیل در ماه آگوست ثبت شد. این میزان ۴.۶ میلیون تن بیش از یک سال قبل و نسبت به بالاترین رقم ماهانه قبلی با ١۶.٢ میلیون تن در آوریل ٢٠٢١ افزایش  یافته است.

کماکان تاخیر در حمل و نقل در بنادر اصلی برزیل باعث تشدید افزایش زمان انتظار کشتی ها شده است.
صادرات سویای  برزیل به صورت فصلی تا حدودى کاهش یافته اما از برآوردها با ٨.۵٧ میلیون تن در ماه آگوست فراتر رفته که ٢.۶ میلیون تن بیشتر از سال قبل میباشد. بر اساس گزارش ها، صادرات ذرت در ماه آگوست به بالاترین میزان ماهانه یعنی ٩.۴ میلیون تن رسید که ١.٩ میلیون تن بیشتر از سال قبل میباشد.
چین، کماکان مقصد اصلى برای صادرات از برزیل میباشد که از ژانویه الى آگوست سال جارى، بالغ بر ۵۶.٧ میلیون تن دانه سویا  و ۴.۶ میلیون تن  ذرت خریدارى کرده است. طبق این آمار، حدود ٧٠ درصد و ١٨ درصد از کل صادرات سویا و ذرت برزیل را به خود اختصاص داد.
علیرغم روغن کشى بیشتر دانه سویا، با این حال صادرات روغن سویا برزیل به ٢٠٢ هزار تن در ماه آگوست کاهش  یافت که از ٢١٩ هزار تن در ماه قبل و ٢١۴ هزار تن در مدت مشابه سال قبل کمتر میباشد. البته، کاهش میزان صادرات بیشتر بدلیل استفاده مقادیر قابل توجهی روغن سویا در صنعت بیودیزل داخلی میباشد.
متوسط قیمت انواع محصولات کشاورزى را تحویل بنادر برزیل جهت حمل در ماه اکتبر؛
ذرت – ٢٢۵/٢٣٠ دلار
دانه سویا – ۵۵٠/۵۶٠ دلار
کنجاله سویا – ۴٧٠/۴٧۵ دلار
روغن خام سویا – ٩٠٠/٩١٠ دلار
در زیر، روند میزان تولید دانه سویا در امریکا جنوبی را با امریکا طى پنجاه سال قبل، بررسى میکنیم.