آناليزور و دستيار ايراني كواچ در تيم ملي واليبال ايران با اشاره به تحليل فني عملكرد آمريكا تاكيد كرد كه دومين بازي با اين تيم به مراتب سخت تر است. نويد مشجري در گفت و گو با ايسنا اظهار كرد: مقابل آمريكا در سرويس عملكرد خيلي خوبي داشتيم. خوشبختانه چرخش هاي بازي هم طوري درآمد […]

آناليزور و دستيار ايراني كواچ در تيم ملي واليبال ايران با اشاره به تحليل فني عملكرد آمريكا تاكيد كرد كه دومين بازي با اين تيم به مراتب سخت تر است.

نويد مشجري در گفت و گو با ايسنا اظهار كرد: مقابل آمريكا در سرويس عملكرد خيلي خوبي داشتيم. خوشبختانه چرخش هاي بازي هم طوري درآمد كه در شروع مسابقه در هر ست تيم آمريكا روي دنده مورد نظر ما بازي را آغاز كرد. ما خيلي خوب توانستيم سرويس بزنيم. ويژگي آمريكا در حمله بهره بردن از تاكتيك پايپ بود. از كار انداختن اين تاكتيك هم بسيار سخت است. سعي كرديم با سرويس هاي موثر اندرسون را از كار بياندازيم.

وي افزود: خطاي سرويس آمريكايي ها در ست دوم و سوم هم به مراتب كمتر شد. آن ها با گذشت زمان با شرايط سالن تطبيق بسياري پيدا كردند و قطعا در بازي بعدي هم بهتر مي شوند. پيش بيني خودم اين است كه شايد در بازي دوم كادر فني آمريكا از اندرسون به عنوان پشت خط استفاده كند زيرا تروي اصلا خوب نبود. احتمالا ساندر و راسل هم وسط ميدان بازي مي‌كنند. اگر مثل بازي اول بازي كنيم و در سرويس بي نقص باشيم، شانس بالايي براي پيروزي خواهيم داشت. به هر حال پيروزي در دومين بازي سخت تر است.

آناليزور تيم ملي واليبال با اشاره با آمار بازي قبلي گفت: نكته قابل تامل در بازي قبلي مقابل آمريكا اين بود كه زماني كه دريافت هم بد مي رسيد در توپ هاي برگشتي خوب كار مي كرديم. ما در آمار برگشتي حدود 35 درصد موفق بوديم. در دفاع روي تور هم آمار خيلي خوبي داشتيم. ما 8 امتياز مستقيم از دفاع داشتيم اما آمريكا يك دفاع داشت. امريكايي ها خطاي زيادي داشتند.