کشاورزان خواستار اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم هستند
کشاورزان خواستار اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم هستند
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر تبصره قانون خرید تضمینی، طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم هستیم.

هاشمی خبر داد؛

کشاورزان خواستار اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم هستند

 

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر تبصره قانون خرید تضمینی، طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار اصلاح قیمت خرید تضمینی گندم هستیم.

آقای عطااله هاشمی گفت: طی نامه ای به رئیس جمهور و کمیسیون کشاورزی مجلس خواستار تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم شدیم.

 

به گفته او، زمانیکه قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان با احتساب هزار و ۵۰۰ تومان جایزه لحاظ شد، تبصره ای گذاشتیم که با افزایش هزینه های تولید تجدید نظر شود.

 

هاشمی می گوید: با افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت جهانی گندم، نرخ تورم، خدمات و دیگر هزینه های تولید، قیمت خرید گندم باید اصلاح شود.

 

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: با توجه به پرداخت یارانه از سوی دولت، اصلاح قیمت خرید تاثیری در نرخ نان ندارد.