نگاه به وضعیت جو در بازار ها داشته باشیم
نگاه به وضعیت جو در بازار ها داشته باشیم
در کانادا خصوصا در كشتزارهاى مناطق شرقى شرايط جوّى خشک باقى مانده در حالی که در مناطق غرب، تا حدودى شاهد بارش هاى پراكنده هستيم، دماى هوا هم در همه جا هنوز بسیار بالاتر از حد نرمال است.

خشکسالی در نقاط مختلف جهان؛

نگاه به وضعیت جو در بازار ها داشته باشیم

در کانادا خصوصا در کشتزارهاى مناطق شرقى شرایط جوّى خشک باقى مانده در حالی که در مناطق غرب، تا حدودى شاهد بارش هاى پراکنده هستیم، دماى هوا هم در همه جا هنوز بسیار بالاتر از حد نرمال است.

هفته آینده در سراسر اروپا کاملاً خشک و با دماى بالاتر از حد انتظار به ویژه در دریای سیاه به نظر می رسد.

خشکسالی همچنان در سرتاسر آرژانتین گسترش می‌یابد و تنها در استان هاى جنوبی احتمال بارش‌های خفیف وجود دارد. علیرغم اینکه دما نزدیک به نرمال است اما رطوبت خاک رو به کاهش است.

در استرالیا و در سواحل شرقی و امتداد مناطق جنوب غربی، شاهد رگبارهای خفیف هستیم، اما بارش هاى خیلی بیشتر مورد نیاز است. این کاهش بارندگى ها، رطوبت خاک را همچنان کاهش میدهد.

در فرانسه، قیمت جو نتوانست از سطح حمایت ٢٢۵ یورو در تن تحویل بندر Rouen عبور کند، رقابت قیمتى بین تامین کنندگان مختلف جو در صحنه بین المللی جهت صادرات فرصت کمی را برای افزایش قابل توجه قیمت در شرایط فعلى، باقی می گذارد.

وضعیت مشابهى را در بازار مالتینگ که تقاضا در آن محدود است، شاهد هستیم.

در ادامه روند بازار جو، به نظر باید به فاکتورهاى ذیل، توجه بیشتر داشت؛

١) فشار ناشى از عرضه بازار گندم خوراکی

٢) برنامه قابل توجه واردات ذرت  اتحادیه اروپا

٣) تقاضای کمتر برای خوراک دام و جو مالت

۴) کاهش ذخایر پایانی جهان و کاهش پتانسیل عرضه فصل جدید جو از استرالیا.

در زیر، میزان و مقاصد صادراتى جو روسیه را بطور ماهانه از سال ٢٠٢١، بررسى میکنم.