طرح واکسیناسیون بروسلوز گاوی در اردیبهشت ماه 94 با موفقیت کامل در استان فارس به شکل فراگیر اجرا و 117 هزار و 639 راس دام بزرگ تحت پوشش مایه کوبی قرار گرفت به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان ، مدیرکل دامپزشکی فارس گفت: بیماری بروسلوز دامی یا همان تب مالت از بیماریهای مهم […]

طرح واکسیناسیون بروسلوز گاوی در اردیبهشت ماه 94 با موفقیت کامل در استان فارس به شکل فراگیر اجرا و 117 هزار و 639 راس دام بزرگ تحت پوشش مایه کوبی قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان ، مدیرکل دامپزشکی فارس گفت: بیماری بروسلوز دامی یا همان تب مالت از بیماریهای مهم و مشترک بین انسان و دام است، لذا پیشگیری و کنترل این بیماری در اولویت اول دامپزشکی قرار دارد.

دکتر قاسم رضائیان زاده با اشاره به قابل انتقال بودن این بیماری بین انسان و دام، سقط جنین، افت تولید شیر و کاهش ارزش اقتصادی دام را از زیانهای اقتصادی این بیماری در صنعت دامپروری خواند.

وی افزود : طرح واکسیناسیون بروسلوز گاوی در اردیبهشت ماه 94 با موفقیت کامل در استان فارس به شکل فراگیر با همکاری بخش خصوصی اجرا شد و تعداد 23 هزار و 803 راس گوساله ماده زیر یکسال واکسینه شد، این در حالی است که پیش بینی واکسیناسیون تا پایان سال برای گوساله های زیر یکسال 30 هزار راس بوده است و این یعنی 80 درصد کار یکساله در یکماه انجام شده است.

وی ادامه داد: در این یکماه 93 هزار و 836 راس گاو ماده بالغ بالای یکسال، بر علیه این بیماری مایه کوبی شد یعنی تقریبا 2 برابر پیش بینی ها کار شده است که سطح ایمنی بسیار بالائی را در جمعیت گاوی استان شاهد خواهیم بود.

وی تصریح کرد: نتایج حاصله از نظارت محسوس و نامحسوس توسط کارشناسان مربوطه بر عملکرد تیم های واکسیناسیون در بخش های دولتی و غیر دولتی، تجهیز اکیپ ها و حفظ سیستم زنجیره سرد و دقت در رعایت همه نکات بهداشتی در هنگام عملیات واکسیناسیون و اخذ نمونه خون به منظور پایش عملکرد، و آمار بسیار خوب پوشش واکسیناسیون حاکی از موفقیت آمیز بودن این طرح دارد.