راه اندازی واحد ۸۰ هزار قطعه ای پرورش مرغ تخمگذار در تاکستان
راه اندازی واحد ۸۰ هزار قطعه ای پرورش مرغ تخمگذار در تاکستان

واحد مرغ تخمگذاری به ظرفیت ۸۰۰۰۰قطعه  در شهرستان تاکستان استان قزوین با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، به بهره برداری رسید.   به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛ کل سرمایه این طرح بالغ بر ۱۰میلیارد و ۵۶۸ میلیون ریال است که ۲ میلیارد ریال آن توسط تسهیلات بانک کشاورزی و از محل اعتبارات […]

واحد مرغ تخمگذاری به ظرفیت ۸۰۰۰۰قطعه  در شهرستان تاکستان استان قزوین با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، به بهره برداری رسید.

 

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛ کل سرمایه این طرح بالغ بر ۱۰میلیارد و ۵۶۸ میلیون ریال است که ۲ میلیارد ریال آن توسط تسهیلات بانک کشاورزی و از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی تامین شده است. با راه اندازی این طرح زمینه اشتغال۵ نفربه طور مستقیم فراهم شده است.