پرداخت ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات از سوی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور
پرداخت ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات از سوی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه زنبورداری گفت: صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات در سال مالی گذشته به زنبورداران پرداخت کرد.

صندوق حمایت از توسعه زنبورداری کشور؛

پرداخت ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات از سوی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه زنبورداری گفت: صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری ۱۷۰ میلیارد ریال تسهیلات در سال مالی گذشته به زنبورداران پرداخت کرد.

آقای امیرمعین مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه زنبورداری کشور گفت: این صندق در حوزه تامین نهاده و خرید محصول زنبور عسل تحت برند ملی نیز فعالیت می‌کند.

او افزود: ما در سال گذشته عاملیت توزیع و نظارت بر ۳ هزار تن نهاده شکری را که از سوی معاونت امور تولیدات دامی به زنبورداران تعلق گرفت، بر عهده داشتیم.

معین ادامه داد: این صندوق همچنین نزدیک به ۵۰۸ تن شکر را در سال ۱۴۰۱ خریداری و به صورت تسهیلات ۱۰ ماهه میان زنبورداران توزیع کرد.

او آخرین سرمایه ثبتی صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور را ۲۷۱ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: بیشترین خدماتی که به زنبورداران سراسر کشور ارایه می‌دهیم در قالب تسهیلات سرمایه در گردش با کارمزد ۴ درصد است.

او افزایش سرمایه را از مهمترین چالش این صندوق دانست و گفت: از طریق وزارت جهاد کشاورزی و دفتر معاون اول رییس جمهوری، پی‌گیر جذب سرمایه دولت در صندوق هستیم تا در کنار آن، سرمایه بخش خصوصی نیز افزایش یابد.

معین گفت: سرمایه صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور حداقل باید به ۶۰۰ میلیارد ریال افزایش یابد و اگر به تدریج به این عدد هم برسیم، اتفاق مثبتی برای کمک به فعالیت‌های توسعه‌ای صندوق خواهد بود.