وزارت جهاد مکلف به تشکیل کمیته ساماندهی تشکل‌های صنفی کشاورزی شد
وزارت جهاد مکلف به تشکیل کمیته ساماندهی تشکل‌های صنفی کشاورزی شد

با تصویب نمایندگان مجلس: وزارت جهاد مکلف به تشکیل کمیته ساماندهی تشکل‌های صنفی کشاورزی شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند در راستای نقش آفرینی بیشتر تشکل‌های صنفی کشاورزی و مأموریت محور کردن آن‎ها کمیته ساماندهی تشکل‌های صنفی کشاورزی و منابع طبیعی را تشکیل دهد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران […]

با تصویب نمایندگان مجلس:

وزارت جهاد مکلف به تشکیل کمیته ساماندهی تشکل‌های صنفی کشاورزی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند در راستای نقش آفرینی بیشتر تشکل‌های صنفی کشاورزی و مأموریت محور کردن آن‎ها کمیته ساماندهی تشکل‌های صنفی کشاورزی و منابع طبیعی را تشکیل دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛به نقل از ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی با رای موافق به ماده ۸ این طرح وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردند در راستای نقش آفرینی بیشتر تشکل‌های صنفی کشاورزی و مأموریت محور کردن آن‎ها در مدیریت مطلوب و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و ایجاد اتحادیه‎‌های صنفی فراگیر و قدرتمند ملی در حوزه‌های تولید، تامین، خدمات، توزیع، صادرات و واردات کالاهای کشاورزی به ازای هر یک از فعالیت‌های تخصصی بخش کشاورزی و منابع طبیعی کمیته ساماندهی تشکل‌های صنفی کشاورزی و منابع طبیعی را با وظایف و اختیارات مشخص شده تشکیل دهد.

بر اساس  بند «الف» ماده ۸ تنظیم اساسنامه و برنامه ‎ریزی برای تشکیل اتحادیه سراسری با شعبات شهرستانی، استانی و ملی در هر رشته فعالیت‌های تخصصی کشاورزی در شاخه تولید، تامین، خدمات، توزیع، صادرات و واردات کالاهای کشاورزی جزو وظایف تعیین شده است.

همچنین ساماندهی تشکل‌های موجود و نحوه استمرار فعالیت آنها اعم از تشکل‌های صنفی کشاورزی و منابع طبیعی که از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  و وزارت کشور مجوز دریافت نموده‌اند و  نظارت بر عملکرد تشکلهای صنفی بخش کشاورزی نیز در این وظایف گنجانده شده است.

بر اساس بند «ب» ترکیب اعضا به این صورت است: وزیر جهاد کشاورزی (رییس)، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر)، رییس اتاق تعاون ایران، معاون وزیر کشور، معاون حقوقی رییس جمهوری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتمای و رییس نظام صنفی کشاورزی ایران.

همچنین طبق تبصره ماده ۸ این طرح وزیر جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه با تشکیل کمیته ساماندهی تشکل‌های صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به تصویب چگونگی و نحوه تشکیل اتحادیه‌های فراگیر کشوری اقدام و اساسنامه آنها را جهت اجرا ابلاغ نماید.