علی ابراهیمی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور شد
علی ابراهیمی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور شد
با تصویب هیأت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور، علی ابراهیمی بعنوان سرپرست این اتحادیه منصوب شد.

با تصویب هیأت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور، علی ابراهیمی بعنوان سرپرست این اتحادیه منصوب شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی. صنایع غذایی ایران (اگنا)؛ هیات مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور علی ابراهیمی را بعنوان مدیرعامل این اتحادیه برگزید.

علی ابراهیمی در کارنامه کاری خود معاونت سازمان جهاد استان مرکزی، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عضویت در هیات مدیره شرکت پشتیبانی امور دام کشور را دارد.

اگنا برای ایشان آرزوی موفقیت در پست جدید را دارد.

 

  • نویسنده : محمد مسعودی