تامین ۱۰همت اعتبار برای پرداخت بدهی های یک شرکت دولتی
تامین ۱۰همت اعتبار برای پرداخت بدهی های یک شرکت دولتی
بر اساس مصوبه دولت اعتبار یکصد هزار میلیارد ریالی برای پرداخت بدهی های شرکت پشتیبانی امور دام کشور تامین شد.

پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور:

تامین ۱۰همت اعتبار برای پرداخت بدهی های یک شرکت دولتی

بر اساس مصوبه دولت اعتبار یکصد هزار میلیارد ریالی برای پرداخت بدهی های شرکت پشتیبانی امور دام کشور تامین شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)، به نقل از تسنیم،هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳٫۳٫۹ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد:

 

با عنایت به تکالیف وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تأمین مکفی و به موقع کالاهای اساسی و نهاده های دامی، بدهی های شرکت پشتیبانی امور دام کشور به اشخاص حقوقی ناشی از عملیات تنظیم بازار و تکمیل ذخایر راهبردی مشروط بر انجام حسابرسی ویژه تا سقف یکصد هزار میلیارد

(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به عنوان بدهی دولت به اشخاص مذکور پذیرفته میشود و اعتبار لازم برای تسویه آن با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بودجه سالهای آینده پیش بینی خواهد شد.