عملکرد شش ماهه اداره تشخیص و درمان دامپزشکی مازندران توسط مدیر کل دامپزشکی تشریح شد. مدیر کل دامپزشکی مازندران اعلام کرد کارشناسان و بازرسان بهداشتی اداره تشخیص و درمان دامپزشکی مازندران در طول شش ماهه اول سال جاری ۹۹۹ نوبت از داروخانه های دامپزشکی در سطح استان بازدید کارشناسی انجام دادند. دکتر سید حسین رضوانی […]

عملکرد شش ماهه اداره تشخیص و درمان دامپزشکی مازندران توسط مدیر کل دامپزشکی تشریح شد.

مدیر کل دامپزشکی مازندران اعلام کرد کارشناسان و بازرسان بهداشتی اداره تشخیص و درمان دامپزشکی مازندران در طول شش ماهه اول سال جاری ۹۹۹ نوبت از داروخانه های دامپزشکی در سطح استان بازدید کارشناسی انجام دادند. دکتر سید حسین رضوانی با اعلام مطلب فوق افزود ۴۴ درصد از پیش بینی عملکرد این اداره در طول سال در شش ماهه اول سال تحقق یافت.

وی تعداد بازدید از درمانگاه های تخصصی دامپزشکی را ۴۶۶ نوبت برشمرد و گفت: بازرسان اداره تشخیص و درمان با سرکشی از این مراکز ضمن تکمیل فرم های مخصوص بازدید از نحوه ارائه خدمات به بهره برداران نیز نظارت می کنند.

رضوانی در ادامه اظهار داشت داروخانه ها، کلینیک هاو آزمایشگاه های دامپزشکی استان مازندران توسط بخش خصوصی اداره گشته و دامپزشکی مازندران نیز با توجه به ظرفیت سنجی شهرستانها و سوابق فارغ التحصیلان این حرفه و با درخواست و علاقمندی آنان در طی فرآیند اداری نسبت به صدور پروانه برای آنان اقدام می نماید و این واحدهای تحت پوشش در طول سال توسط کارشناسان بخش دولتی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مصرف داروهای دامی باید تحت نظارت دامپزشک تجویز و مورد کابرد قرار گیرد خاطرنشان ساخت مصرف بی رویه داروهای دامی بصورت سرخود و بدون تجویز دامپزشک می تواند منجر به ایجاد مقاومت داروئی گردد که در نهایت به عدم پاسخ بیماری به درمان ختم میگردد.

ایشان تاکید نمود در صورت مشاهده تخلف صنفی از سوی این بخش خصوصی ، دامپزشکی استان نیز بعد از تذکرات کتبی با توجه به تخلف ایجاد شده با متخلفین برخورد قانونی می کند. مدیر کل دامپزشکی مازندران ۸۱ نوبت بازدید از آزمایشگاههای دامپزشکی و ۲۸۹ نوبت بازدید از مراکز مایه کوبی دامپزشکی در سطح استان را توسط بازرسان در شش ماهه اول سال جاری از جمله دیگر اقدامات این اداره اعلام کرد.
رضوانی در پایان توانمندی استان را در زمینه تعداد واحدهای تحت پوشش اینگونه برشمرد و گفت: دامپزشکی مازندران تا کنون برای تعداد ۲۱۰ واحد داروخانه، ۱۶۵ واحد کلینیک، ۱۸ واحد آزمایشگاه، ۸ واحد بیمارستان و ۵۳ واحد مراکز مایه کوبی دامپزشکی پروانه صادر نموده و از فارغ التحصیلان دکترای دامپزشکی درخواست نمود تا در صورت تمایل می توانند با مراجعه به ادارات دامپزشکی شهرستانها درخواست کتبی خود را تسلیم تا اقدامات قانونی لازم در خصوص صدور مجوزهای قانونی به عمل آید.