حضور كم‌رنگ كشاورزي چي‌ها در مبارزات انتخابي مجلس
حضور كم‌رنگ كشاورزي چي‌ها در مبارزات انتخابي مجلس

  ابوالقاسم گلباف مدير مسوول نشريه دام، كشت، صنعت   در دوره‌هاي قبل، فارغ از خطوط و گرايش‌هاي سياسي، مجموعه‌هاي خصوصي، تعاوني و دولتي وابسته به كشاورزي اعم از مديران سرمايه‌گذاران، كارآفرينان با رايزني‌هاي خود، اقدام به شناخت افراد معتمد، موثر و كاردان از بين نمايندگان فعلي متمايل به حضور در مجلس و افراد تازه […]

 

ابوالقاسم گلباف
مدير مسوول نشريه دام، كشت، صنعت

 

در دوره‌هاي قبل، فارغ از خطوط و گرايش‌هاي سياسي، مجموعه‌هاي خصوصي، تعاوني و دولتي وابسته به كشاورزي اعم از مديران سرمايه‌گذاران، كارآفرينان با رايزني‌هاي خود، اقدام به شناخت افراد معتمد، موثر و كاردان از بين نمايندگان فعلي متمايل به حضور در مجلس و افراد تازه نفس و تازه به ميدان آمده، مي‌نمودند.

مسئولان و دلسوزان كشاورزي در هر استان با مشخص كردن افراد مورد نظر (ترجيحاً آشنا به امور كشاورزي و كشت و كار و پرورش دام و طيور) و صاحب نظر و داراي نفوذ سياسي، اقدام به مذاكره با آنها و جذبشان براي دفاع ملي از حوزه كشاورزي و عضويت در كميسيون كشاورزي نموده رايزني براي ورود افراد قوي در وزارتخانه و افزايش بودجه كشاورزي و … را آغاز نمايند.

دوره‌هاي قبل
در دوره‌هاي قبل، خانه كشاورز آغازگر اين حركت بود و تا مرز 70-80 نماينده حامي كشاورزي پيش رفت. مشاركتي‌ها و اصلاح‌طلب‌ها هم در دوره‌هاي قبل با بسيج تشكل‌ها و انجمن‌ها، چنين اقداماتي كرده بودند و در مجموع نظام‌هاي مهندسي كشاورزي، نظام صنفي كشاورزي، تشكل‌ها و اتحاديه‌هاي كشاورزي، دامداري، رؤساي جهاد كشاورزي استان‌ها، رؤساي بانك‌هاي كشاورزي و… نيز در اين امور مشاركت داشتند.

امسال امّا، هنوز خبري از شور و نشاط كشاورزي‌چي‌ها در باب ورود نماينده مدافع كشاورزي  به مجلس نيست با اين همه در گوشه و كنار صحبت‌هايي از ورود افرادي از اصحاب كشاورزي در مبارزات انتخاباتي مي‌رود. شب نشيني‌هاي بعد از افطار نيز مويد اين امر است..

احتمال ورود برخي‌ها
– در حال حاضر مهندس محمدرضا اسكندري، وزير اسبق جهاد كشاورزي و رئيس سازمان اقتصادي كوثر جزء نخستين پيشقراولان ورود به مجلس پيش‌بيني مي‌شود برخي معتقدند وي اگر در كوثر ماندگار شود، حمايت گروهي از همكاران سابق خود را براي رفتن به مجلس عهده‌دار شده است.

– مهندس كاظم فرهمند نماينده سابق مجلس و عضو كميسيون كشاورزي، وي تمام سوابق كاري خود را در حوزه كشاورزي از كارشناسي تا مديريت گذرانده و عضو شوراي مركزي نظام مهندسي كشاورزي نيز بوده است.

– دكتر شمس‌ا… شريعت نژاد، دكتراي  جنگل و از دانش آموختگان موفق دانشكده كشاورزي ساري، وي هم‌ اينك نيز نماينده مردم رامسر، تنكابن و عباس آباد است.

– مهندس حسن يونس سينكي، قائم مقام وزير در امور بازرگاني و يكي از مردان چند شغله نيز، در زمره افرادي بوده كه با استعفاي به موقع (نخستين استعفاء در دولت يازدهم)، حركت به سوي فتح خاكريز‌هاي مجلس را آغاز كرد، وي در بنياد باران تدارك خيلي از كارها را ديده است.

– مهندس حسين شيباني، كارشناس ارشد كشاورزي و معاون سابق طرح و برنامه جهاد كشاورزي استان فارس با هدف نمايندگي سروستان

– دكتر اسماعيل نيا، دكتراي كشاورزي و از چهره‌هاي خوشنام بخش كه رياست سازمان را در ادوار قبل عهده‌دار بوده و هم اينك نايب رئيس كميسيون كشاورزي است.

–  مهندس سيد جاسم ساعدي، مشاور امور شركت‌ها و وزير جهاد كشاورزي و پنج دوره نماينده خوزستان در دوره‌هاي قبل، هم نفر بعدي بوده كه با توجه به سوابق قبلي خود، پاشنه‌هاي گيوه را در كشيده و با استعفاء از سمت مشاور حجتي، گام‌هاي محكمي به سمت مجلس برداشته است.

– مهندس پاپي‌زاده، نماينده فعلي دزفول، فوق ليسانس كشاورزي و مورد حميات مهندس اسكندري.

– مهندس پيش بين، وي قبلاً نيز نماينده مجلس بوده و زماني معاون پارلماني وزارتخانه، او اينك در جهاد استقلال مشغول به كار است.

– دكتر مسعود محمديان، رياست سابق سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي از چهره‌هاي سرشناس و دكتراي دامپزشكي كه سال‌ها در استان فعال بوده و هم اينك معاون مدير كل قرنطينه سازمان دامپزشكي را عهده‌دار است.

– مهندس محمدرضا حاجي اصغري، نماينده دوره هشتم مردم ميانه در مجلس و از همكاران جهاد كشاورزي آذربايجان غربي و فعال در جهاد توسعه (منابع آب).

– مهندس وكيل سپه، نماينده مجلس نهم و از نيروهاي كشاورزي (ليسانس مهندس كشاورزي) كه فعلاً در جهاد توسعه مشغول است وي نيز عضو كميسيون كشاورزي مجلس بوده است.

– مهندس جلال محمودزاده، ليسانس مهندس كشاورزي و نماينده دوره هشتم مجلس از نيروهاي جهاد كشاورزي ايلام كه در حال حاضر در صندوق بيمه كشاورزي مشغول به كار است.

– دكتر محمد كيخا، نماينده سابق زابل، فارغ‌التحصيل رشته آب و معاون خانم دكتر ابتكار (محيط زيست) است كه با جديت تمام وارد صحنه شده است.

– مهندس حسين نياز آذري، عضو كميسيون كشاورزي مجلس و مهندس عمران

سيد هادي حسيني، نماينده فعلي قائم شهر و فعال حوزه كشاورزي

– مهندس علي دهقان فارسي، مدير جهاد كشاورزي شيراز و داراي مدرك مهندسي كشاورزي كه عزم خود را براي ورود به مجلس جزم كرده است.

– مهندس غفور عبدالهي، مهندس توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي استان آذربايجان شرقي از بستان آباد در زمره فعالان اين حركت است.

– آقاي عبدالغفور ايران‌نژاد، كه قبلاً نماينده چاربهار و نيك شهر بوده و تمايل زيادي به حمايت از كشاورزي و كشاورزان نشان مي‌دهد.

– مهندس هوشنگ محمدي، از نيروهاي صندوق حمايت از سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي و فرماندار سابق خلخال.

و  چندين و چند نفر ديگر
چند نفر ديگر از مسئولان قبلي وزارتخانه و رؤساي اسبق و سابق جهاد كشاورزي استان‌ها نيز رايزني‌هاي خود را آغاز نموده‌اند كه با توجه به ضرورت بررسي‌ها و محاسبه مناسبات سياسي و وزن‌كشي‌هاي ويژه، از اين نشريه درخواست كرده‌اند فعلاً نامي از آنها برده نشود.