برگزاری جشنواره ملی گاو هلشتاین ایران پس از سه دهه
برگزاری جشنواره ملی گاو هلشتاین ایران پس از سه دهه
جشنواره ملی گاو هلشتاین ایران ۲۰ آذر ماه سال‌جاری در محل نمایشگاهی شهر آفتاب تهران برگزار می گردد.

جشنواره ملی گاو هلشتاین ایران ۲۰ آذر ماه سال‌جاری در محل نمایشگاهی شهر آفتاب تهران برگزار می گردد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی ایران(اگنا)، در جلسه ستاد برگزاری جشنواره ملی گاو هلشتاین ایران که با حضور تشکل های ملی و اتحادیه های استان اصفهان، تهران، البرز، خراسان رضوی و قزوین به همراه مدیر مرکز اصلاح نژاد و معاونین امور تولیدات دامی استانهای فوق برگزار شد، احمد حاجی علی اکبریان بعنوان رییس دومین جشنواره ملی گاو هلشاین ایران انتخاب گردید.

 

همچنین بهروز محمد نظری بعنوان رییس کمیته فنی، خانم دکتر فاطمه زارعان بعنوان رییس کمیته روابط عمومی، مجتبی عالی، سید احمد مقدسی، جواد آزاد و محمد رضا رزاقی بعنوان کمیته پشتیبانی و تدارکات، فرشید صراف رییس کمیته مالی و بازرگانی و دکتر بهزاد منصوری بعنوان رییس کمیته بهداشت انتخاب گردیدند.

 

آقایان حبیب دهنوی، جواد نعمتی، حسین جعفری، فرشید صراف، جواد آزاد، احمد حاجی علی اکبریان، مهدی بابایی و احمد مقدسی بعنوان کمیته اجرایی انتخاب گردیدند.

لازم به ذکر است که پس از ۳۰ سال دومین  جشنواره ملی گاو هلشتاین ایران در تهران با حضور دامداران صنعتی پیشرو در سطح ملی از تاریخ ۲۰ الی ۲۳ آذرماه سال‌جاری در محل نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب تهران برگزارخواهد شد.

 

  • نویسنده : محمد مسعودی