خرید دانه‌های روغنی منوط به ارائه ضمانت نامه محضری شد
خرید دانه‌های روغنی منوط به ارائه ضمانت نامه محضری شد
خریداران دانه های روغنی داخلی با ارائه ضمانت نامه محضری برای تضمین پرداخت وجه کشاورزان، می‌توانند نسبت به خرید دانه از کشاورزان اقدام کنند.

معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی:

خرید دانه‌های روغنی منوط به ارائه ضمانت نامه محضری شد

خریداران دانه های روغنی داخلی با ارائه ضمانت نامه محضری برای تضمین پرداخت وجه کشاورزان، می‌توانند نسبت به خرید دانه از کشاورزان اقدام کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران(اگنا)؛ به نقل از تسنیم، علیرضا مهاجر معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای به احمد خانی نوذری معاون توسعه بازرگانی آن وزراتخانه در خصوص تعهدنامه محضری برای تضمین پرداخت وجه کشاورزان نوشت: در راستای اجرای دستورالعمل خرید دانه های روغنی صادره از سوی مقام عالی وزارت به شماره ۲۰/۳۱۳۴ مورخ ۱۴۰۳/۱/۱۰ و مذاکره صورت گرفته با جنابعالی مستدعی است دستور فرمایید همکاران مربوطه در راستای اخذ تعهد محضری از متقاضیان خرید دانه های روغنی جهت تضمین پرداخت وجه کشاورزان طبق جداول ارسال شده شرکت های مربوطه به استانها همکاری لازم را معمول نمایند.