صادرات ۲۱۰ میلیون دلاری زعفران به ۵۵ کشور
صادرات ۲۱۰ میلیون دلاری زعفران به ۵۵ کشور
221 تن زعفران ایرانی به‌ارزش 210 میلیون دلار در سال 1402 به 55 کشور صادر شد.

مدیرکل توسعه بازار سازمان تعاون روستایی گفت: ۲۲۱ تن زعفران ایرانی به‌ارزش ۲۱۰میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ به ۵۵ کشور صادر شد.

 مدیرکل توسعه بازار سازمان تعاون روستایی از افزایش صادرات زعفران با بسته‌بندی زیر ۳۰ گرم در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال‌های قبل خبر داد و گفت:

به گزارش خبرگزاری کشاورزی و صنایع غذایی ایران، در سال ۱۴۰۱ صادرات زعفران با بسته‌بندی تا ۱۰گرمی و بین ۱۰ تا ۳۰ گرم نزدیک به ۱۵٫۵ درصد کل زعفران صادره بود که این نسبت در سال ۱۴۰۲ به ۲۲ درصد کل صادرات این محصول رسید.

امارات با خرید ۶۷ هزار و ۱۲۰ کیلوگرم زعفران مقصد نخست و پس از آن چین با خرید ۴۹ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم، اسپانیا با ۴۳ هزار و ۸۲۰ کیلوگرم، افغانستان با ۲۱ هزار و ۷۱۶ کیلوگرم مقاصد اول تا چهارم صادرات زعفران ایرانی بودند.

متأسفانه در سال‌های گذشته زعفران ایران به‌صورت فله به خارج از کشور صادر می‌شد و توسط کشور‌های ثالث بسته‎‌بندی می‌شد و به فروش می‌رسید؛ تغییر در فرآیند صادرات این محصول می‌تواند تغییری مثبت در بازار زعفران ایران تلقی شود.