بازدید هیات ایرانی از گلخانه ها و باغهای مدرن چین
بازدید هیات ایرانی از گلخانه ها و باغهای مدرن چین
هیات اعزامی کشاورزی ایران از گلخانه های پیشرفته و باغ های مدرن چین بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) در این بازدید که محمدعلی رضایی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و کاظم خاوازی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی حضور داشتند، از گلخانه های دارای فناوری پیشرفته چین بازید کردند.

این گلخانه ها با بودجه قابل توجه شرکت های چینی و  اجرای کشورهای اروپایی از جمله هلند ساخته شده اند.

از جمله مزیت های چشمگیر این گلخانه ها شیوه های کشاورزی پیشرفته و فناوری های نوآورانه آن بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی همچنین باغ‌های میوه مدرن طراحی شده در محیط‌های گلخانه‌ای را نیز بررسی و آن را نشان دهنده تعهد به کشاورزی پایدار و کارآمد دانستند.

در این بازدیدها بر ظرفیت پذیرش فناوری های مشابه در ایران با هدف افزایش بهره وری و همکاری های دوجانبه و بین المللی در حوزه کشاورزی تاکید شد.