اعضای هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی، فرآورده های غذایی و زعفران ایران انتخاب شدند
اعضای هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی، فرآورده های غذایی و زعفران ایران انتخاب شدند

مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی، فرآورده های غذایی و زعفران ایران امروز مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱ در محل اتاق بازرگانی تهران با حضور اعضاء هیئت مدیره، بازرسان؛ جمعی دیگر از اعضاء و همچنین اصحاب رسانه برگزار گردید.

انتخابات؛

اعضای هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی، فرآورده های غذایی و زعفران ایران انتخاب شدند

مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی، فرآورده های غذایی و زعفران ایران امروز مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱ در محل اتاق بازرگانی تهران با حضور اعضاء هیئت مدیره، بازرسان؛ جمعی دیگر از اعضاء و همچنین اصحاب رسانه برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی و صنایع غذایی ایران (اگنا)، در این مجمع برخی از تغییرات اساسنامه اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی، فرآورده های غذایی و زعفران ایران مطرح و با اکثریت آراء به تصویب رسید.

همچنین، در این مجمع اعضاء اصلی و علی‌البدل هیئت رییسه و و بازرسان به شرح زیر انتخاب گردیدند:

اعضای اصلی هیئت رییسه:

 • محمد علی رضایی با ۳۹ رأی
 • محمدرضا فرشچیان با ۲۷ رأی
 • علی شریعتی مقدم با ۲۶ رأی
 • مهدی فهیمی با ۲۵ رأی
 • ایمان رضایی با ۲۴ رأی
 • محمدرضا باستان با ۱۸ رأی
 • احسان مصطفوی با ۱۷ رأی
 • حسین خساف با ۱۶ رأی
 • امیرحسین وصالی قمصری با ۱۴ رأی

اعضای علی‌البدل هیئت رییسه:

 • کیارش علی‌اوسطی
 • علی رمضانی

بازرس اصلی:

خانم سیما نیکوخرسند با ۲۵ رأی

بازرس علی‌البدل:

آقای لاچمن اونادکات با ۱۱ رأی

 

 • نویسنده : نیرالسادات نواب