• محمدعلی ربیعی: با سلام: آیا ساختار بیمه های کشاورزی و پرداخت خسارت به کشاورزان مناطق خسار...
  • محمدعلی ربیعی: باسلام. صنعت خودرو ما آنقدر آلوده و مشکل دار است که اگر برخی ملاحظات نبود ...
  • محمدعلی ربیعی: کیست که قدر بداند ؟؟؟!!! بار مشکلات و نان و قوت مردم بر دوش کشاورزان سختکو...
  • محمدعلی ربیعی: همانطوریکه خودتان نیز اشاره نمودید اقلام وارداتی و حتی تولیدات داخلی همه قی...

این بخش بخاطر بروزرسانی و ارتقاء کیفیت سرویس در دسترس نمیباشد